×

ვებ-პროგრამირება

HTML5/CSS5 – front-end პროგრამირება, PHP – back end პროგრამირება და სხვა

ვიზაჟი

UNIKO-გთავაზობთ შეისწავლოთ პროფესიონალურ დონეზე ვიზაჟის კურსები:

ერთიანი ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელი კურსები

UNIKO გთავაზობთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსებს ყველა საგანში.