×

ვებ-პროგრამირება ესაა შესაძლებლობა თანამედროვე და ინოვაციური გამოწვევების ეფექტური გადალახვისთვის. ის გამოიყენება როგორც უბრალო საიტების (ვებ-გვერდების) მომზადებისთვის, ასევე ციფრული სერვისების განვითარებისთვის, ქსელური პროგრამების უზრუნველსაყოფად, ონლაინ ვაჭრობისთვის, ვებ-პროგრამული ინტერფეისების (API)ინტეგრირებისთვის შიდა სისტემებში (როგორებიც არის: რუქები, ელ.მიმოწერა, სოციალური მედია, ციფრული მარკეტინგი და სხვა მრავალი) და აშ.;

თითოეული შემსწავლელთათვის უკიდეგანო შესაძლებლობების სივრცეს იშლება, რომელიც ერთი მხრივ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალებას აძლევსდა მეორეს მხრივ თვით რეალიზაციისას.

სწორედ, უნიკო-ს მიერ შემოთავაზებულ ვებ-პროგრამირების სასწავლო კურსი მორგებულია თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნებზე და გამოწვევებზე, სტანდარტებზე და სწრაფ განვითარებაზე.

ვებ-პროგრამირების კურსი მოიცავს:

-         ვებ-პროგრამირების არქიტექტურას და მუშაობის პრინციპს;

-         მის შესაძლებლობებს და საჭიროებას;

-         ცვლილებებზე და განვითარებაზე მიყოლის მექანიზმებს;

-         თითოეული ნასწავლი საკითხის პრაქტიკულ მოხმარებას და რეალიზებას;

-         HTML5/CSS5 – front-end პროგრამირება;

-         PHP – back end პროგრამირება;

-         MySQL – ბაზების მოხმარება და ძირითადი პრინციპები;

-         JavaScript- AJAX და JSON სერვისების აწყობა და მოხმარება;

-         არჩევითი თემა და საგნები:

o   ელ.კომერცია,

o   ციფრული მარკეტინგი და პროგრამირება,

o   გუნდური პროგრამირება,

o   Regular Expession,

o   MSSQL - ბაზების მოხმარებ და ძირითადი პრინციპები,

o   C/C++ კოდი ვებ-პროგრამირებაში,

o   Object-Oriented პროგრამირება,

o   WordPress - ძირითადი პრინციპები და ახალი მოდულების დამატება;

o   Prestashop - ძირითადი პრინციპები და ახალი მოდულების დამატება;

-         პრაქტიკული - დასკვნითი პროექტი;

 

კურსის სხვა დეტალები:

28 სალექციო კურსი, 28 პრაქტიკული, 2 გარდამავალი ეტაპი, 1 დასკვნითი პრაქტიკული (დამოუკიდებელი პროექტი); 3 თვე;ფასი: 650 ლარი.

ხარისხი - დამწყები - გარდამავალი საშუალო დონისკენ;

მოთხოვნები: მათემატიკური განათლება;

რეგისტრაცია