×

ტანსაცმლის მოდელირება და დიზაინი

ხელოვნებისა და დიზაინის აკადემია UNIKO გთავაზობთ ტანსაცმლის მოდელირებისა და დიზაინის სრულ კურს.
კურსის ხანგრძლივობა არის 9 თვე - კვირაში 2 ჯერ , 1 გაკვეთილი 3 საათი.
კურსის გავლე შეუძლია ნებისმიერ მსურველს 16 წლიდან.

კურსზე შეისწავლით შემდეგ თემებს:

 • პროფესიის არსი;
 • მანქანა დანადგარები;
 •  კერვისთვის საჭირო ხელსაწყოები;
 •  ქსოვილების და ძაფების ასორტიმენტი და დახასიათება;
 •  ფურნიტურა და გასაფორმებელი მასალები;
 •  ნაწარმის თბურ-დანამვითი დამუშავება;
 •  ხელის გვირისტულები და გვირისტები;
 •  ნაკერების სახეები;
 •  ქალთა ტანაგებულების სახეები;
 •  ტანსაცმლის კონსტრუირების სისტემები;
 •  დანამატები გათვალისწინებული ტანსაცმლის კონსტრუირებისას;
 •  ქალის ფიგურის ზომების აღების ტექნიკა;
 •  ქალის შარვლის ზომების აღების ტექნიკა;
 •  ჟურნალებიდან თარგების ამოღების ტექნიკა;
 •  შარვლების სახეობები;
 •  ბოლოკაბის სახეობები;
 •  ბლუზების სახეობები;
 •  კაბების სახეობები;
 •  ზედა ტანსაცმლის სახეობები;
 •  კლასიკური სწორი ორნაწილიანი ქვედა კაბების ნახაზის აგება;
 •  ოთხნაჭრიანი/ ექვსნაჭრიანი /რვანაჭრიანი ქვედა კაბის ნახაზის აგება;
 •  ,.ზარის“ ფორმის ქვედა კაბის ნახაზის აგება;
 •  ,,ნახევარზარის“ ფორმის ქვედა კაბის ნახაზის აგება;
 •  ნაკეცებიანი ქვედა კაბის აგება და შეკერვის ტექნიკა;
 •  ქვედაკაბის გამოჭრილი დეტალები დამუშავება;
 •  ამოღებულობებისა და ნაკეცების დამუშავება;
 •  ელვა შესაკრავის მიკერების ტექნიკა;
 •  ქვედაკაბის ზედა განაჭერი ნაპირის დამუშავებადა სათავის მიკერება;
 •  ქვედაკაბის ბოლო გადაკეცვის ნაპირის დამუშავება;
 •  ქვედაკაბის შეხსნილის ანუ შლიცას დამუშავება;
 •  ქვედაკაბაზე სარჩულის მიკერება და დამუშავება;
 •  ქვედაკაბის დამუშავების დროს წარმოქმნილი დეფექტები შესწორება;
 •  ქვედაკაბის საბოლოო გაწყობა და დაუთოება;
 •  თავისუფალი შარვალი გვერდზე ნაკერის გარეშე აგების ტექნიკა;
 •  კლასიკური ქალის შარვლის აგების ტექნიკა;
 •  თავისუფალი შარვლის რეზინიანი საღავის მიკერების ტექნიკა;
 •  ქალის შარვლის გამოჭრის ტექნიკა;
 •  ქალის შარვლების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობა;
 •  შარვლის გამოჭრილი დეტალები დამუშავება;
 •  შარვლის ნახევრების დამუშავება ამოღებულობებისა და ნაკეცების დამუშავება;
 •  შარვლის ჯიბეების დამუშავება;
 •  შარვლის გვერდის განაჭერი ნაპირების შეერთება;
 •  შარვლის ბოლოს გადაკეცვის დამუშავება;
 •  შარვლის ზედა განაჭერი ნაპირის დამუშავება და სათავის მიკერება;
 •  ელვმა შესაკრავის გულფიკზე მიკერება და დამუშავბა;
 •  ქალის კოფთა ,,კიმანოს“ ფორმის სახელოებით;
 •  ქალის კოფთა ,,კიმანოს“ ფორმის გრძელი სახელოებით;
 •  საღილეს გამოანგარიშება და დამუშავება;
 •  ქალის კაბის ბაზისური თარგის აგების ტექნიკა;
 •  ჩაკერებული სახელოს ბაზისური თარგის აგების ტექნიკა;
 •  ქალის კოფთა სახელო რეგლანით;
 •  სხვადასხვა სახელოს აგება გამოჭრა და დამუშავება;
 •  მდგარი საყელოს აგება, დამუშავება ;
 •  საყელოს ჩაკერება ყელისა და კისრის ამონაჭერში;
 •  გადაშლილი საყელოს აგება და დამუშავება;
 •  კაცის პერანგის საყელოს აგება და დამუშავება;
 •  მთლიანი მდგარი და გადაშლილი საყელოს აგება და დამუშავება;
 •  ინლისური საუელოს აგებადა მიკერება ნაწარმზე
 •  შალებვოი საუელოს აგება და მიკერება ნაწარმზე
 •  მანჟეტის აგება და დამუშავება;
 •  სახელოზე მანჟეტის მიკერების ტექნიკა;
 •  მანჟეტის შეხსნილის დამუშავება;
 •  პერანგის პაგონის აგება და დამუშავება;
 •  ზედ დაკერებული ჯიბის გამოჭრა და დამუშავება;
 •  კაბის ნაკერებში ჩაკერებული ჯიბის დამუშავება;
 •  ზედა ტანსაცმელზე ჩაკერებული ფურცლაკიანი ჯიბის დამუშავება;
 •  ზედა ტანსაცმელზე კანტიანი ჯიბის დამუშავება;
 •  ზედა ტანსაცმელზე კალთისა და კალთქვეშის დამუშავება;
 •  ნაოჭების ასხმის ტექნიკა
 •  ფურფუშების დამუშავება
 •  ვოლანის გამოჭრა და დამუშავება

თქვენს წარმატებას ხელს უწყობს:

 •  მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
 •  აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
 •  ინტერაქტიული გაკვეთილები;
 •  სრულად სამუშაო ბაზრის მოთხოვნაზე დაფუძნებული სასწავლო პროგრამა;
 •  მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;
 •  მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
 •  ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.

თქვენ მიიღებთ უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO-ს ქართულ-ინგლისურ საერთაშორისო სერთიფიკატს!

UNIKO-ს სტუდენტი.რეგისტრაცია