×

ცოდნის აკადემია UNIKO გთავაზობთ საბანკო კურსებს. 

ტრენინგი გათვლილია ნებისმიერი მსურველისთვისვისაც სურს:

 • მიიღოს სიღრმისეული ცოდნა და შეისწავლოს საბანკო საქმე;
 • შეისწავლოს ლოანკიპერის პროგრამა;
 • გაიაროს როგორც ფასიანი, ასევე უფასო პრაქტიკები;
 • აიმაღლოს კვალიფიკაცია საბანკო-საფინანსო სფეროში;
 • გაზარდოს დასაქმების შანსი საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებაში;
 • განვითარდეს, როგორც პროფესიონალი;
 • იპოვოს სასურველი საქმიანობა;
 • გაიუმჯობესოს მატერიალური მდგომარეობა.

საბანკო საქმიანობის კურსის პროგრამა შედგება:

 • ლექცები;
 • დისკუსია;
 • ტესტირება;
 • სლაიდები;
 • პრეზენტაციები.

საბანკო კურსის წარმატებას ხელს უწყობს:

 • მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
 • მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
 • აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
 • ინტერაქტიული გაკვეთილები;
 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი (დღის და საღამოს ჯგუფები);
 • ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.

UNIKO-ს მიერ შემოთავაზებული საბანკო საქმის კურსი გათვლილია სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისთვის, ეკონომიკური და ბიზნეს განათლების მქონე პირთათვის. წარმატებულ მსმენელებს ექნებათ დასაქმების რეალური შესაძლებლობა კურსს გაუძღვებიან ბანკის წამყვანი სპეციალისტები.

საბანკო საქმის სწავლების ბოლოს გაიცემა ტრენინგის ორენოვან სერთიფიკატი, სტაჟირების სერთიფიკატი მიკრო საფინანსო ორგანიზაციიდან და სარეკომენდაციო წერილი.

რეგისტრაცია