×

რუსული ენის შესწავლა

აკადემია UNIKO გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსს ნულოვანი დონიდან.

თითოეული დონის ხანგრძლივობა 4 თვე.

რუსული  ენის კურსი შედგება 6 ეტაპისგან:

A1 – A2 დონეებზე შეისწავლება წერა-კითხვა, გრამატიკის საფუძვლები, სიტყვების სწორი გამოთქმა, მარტივი წინადადებების შედგენა-გამოყენება და ელემენტალურ დონეზე საუბარი.

B1 – B2 დონეებში შედის გრამატიკის საფუძვლიანად შესწავლა, პრესისა და მედიის აღქმა-გაანალიზება და თარგმნა, დიალექტების დახვეწა
.

C1 – C2 დონეების გავლით შეგეძლებათ პროფესიონალურ დონეზე
რუსულად საუბარი, რთული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დახვეწა, დიალოგებისა და ტექსტების თარგმნა.


ჩვენი უპირატესობა:

·       მაღალკვალიფიციური და მრავაწლიანი გამოცდილების მქონე პედაგოგები

·       ხარისხიანი ცოდნის მიღება

·       მოქნილი სასწავლო გრაფიკი

·       ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა

·       ინდივიდუალური და ჯგუფური კურსები

·       კურსები ტარდება ონლიან და პირისპირ

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა უნივერსალური ცოდნია აკადამია UNIKO-ს ინგლისურ-ქართული საერთაშორისო სერთიფიქატი.
ასევე მოთხოვნისამებრ გაიცემა თანჯიმნის სერთიფიკატი

რეგისტრაცია