×

მედდის შემსწავლელი კურსი

აკადემია UNIKO გთავაზობს მედდის შემსწავლელ, პრაქტიკაზე ორიენტირებულ და სერტიფიცირებულ კურსს.
მიიღე შანსი დასაქმდე : ნიუ ჰოსპიტალსა და ყველა წამყვან კლინიკებში მთელი საქართველოს მაშტაბით.
კურსის გავლა შეუძლია მენისმიერ მსურველს, სამედიცინი განათლება არ არის სავალდებული.
.
მედდის კურსი მოიცავს შემდეგი თემატურ სექციების შესწავლას:

 • საქართველოს ჯანდაცვის პოლიტიკა;
 • საექთნო საქმის თეორია და ფილოსოფია;
 • პრაქტიკული საფუძვლები - გაფართოებული ბლოკი;

პროფილური ცოდნა სპეციალიზირებულ სამედიცინო სფეროებში მუშაობისთვის:

 • თერაპია
 • გერიატრია
 • ქირურგია
 • ტრავმატოლოგია
 • ვირუსოლოგია
 • ვენეროლოგია;
 • ინფექციების კონტროლი, ეპიდემიების პრევენციისთვის;
 • მედიკამენტებთან მუშაობა;
 • სიმულაციური სწავლება.

კურსის წარმატებულად დამთავრების შემდეგ გაიცემა აკადემია UNIKO-ს ქართულ-ინგლისურ საერთაშორისო სერტიფიკატს.

რეგისტრაცია