×

კულინარია
აკადემია UNIKO გთავაზობთ კულინარიის სრულ კურსს.
კურსი ითვალისწინებს თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას

 • ყველანაირი კვების პროდუქტების დამუშავებას და კერძების მომზადების ტექნოლოგიას
 • კვების ჰიგიენის საფუძვლებს, სანიტარიის დაცვის წესებს და სამზარეულოს ორგანიზაციულ საკითხებს

კულინარიის კურს წარუძღვებიან მოქმედი შეფ-მზარეულები.

კურსის მსვლელობის დროს თქვენ ისწავლით შემდეგ თემებს:

 • კვება და მისი მნიშვნელობა;
 • კვების პროდუქტების კლასიფიკაცია შედგენილობის მიხედვით;
 • მინერალური ელემენტები, ვიტამინები, წყალი, მისი მნიშვნელობა ადამიანის ორგანიზაციისთვის;
 • საკვები ნივთიერებების კალორიულობა და მათი ენერგეტიკული ღირებულებები;
 • კვების პროდუქტების ჰიგიენური დახასიათება და ხარისხის შემოწმების მეთოდები;
 • სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნები ნედლეულისა და მზა პროდუქციისადმი;
 • კვების ობიექტების ორგანიზაცია და მუშაობის სპეციფიკა;
 • შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ორგანიზაცია;
 • კვების ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მათი გამოყენებისა და მოვლის წესები;
 • კვების ობიექტების პერსონალური (ძირითადი და დამხმარე), მათი შრომის ორგანიზება;
 • მზარეულის ტრანსფერული უნარები;

სწავლა მიმდინარეობს 3 თვე + 1 თვე პრაქტიკა სარესტორნო ქსელში.
კვირაში
3 დღე. (კვირაში 2 დღე - 4 აკადემიური საათი თეორია, 1 დღე პრაქტიკა მინიმუმ 4 აკადემიური საათი)
კულინარიის კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი, რაც დაგეხმარებათ დასაქმებაში.

რეგისტრაცია