×

კიბერუსაფრთხოება

კიბერუსაფრთხოება ძალიან მოთხოვნი და მნიშვნელოვანი სფეროა იმ კიბერთავდასხმების პირობებში, რომელთაც ჰაკერები ყოველდღიურად ახორციელებენ ბაზების, ანგარიშების და ვებგვერდების დასაზიანებლად. კიბერთავდასხმების პრევენციის მიზნით კომპანიები ქმნიან კიბერუსაფრთხოების გუნდებს, რომლებიც ზურნავენ კიდეც კიბერუსაფრთხოების უზრუნველოფაზე.

ამ კურსის ფარგლებში, თქვენ გაივლით ხუთივე იმ ნაწილს, რომელიც კრავს კიბერუსაფრთხოების კვანძს.

პირველი ფაზა:

 • ყალბი იმეილების ამოცნობა
 • ყალბი ვერ გვერდების ამოცნობა
 • სოციალური ინჟინერიის თავდასხმის მოგერიება
 • ვირუსების ამოცნობა
 • პროგრამული უზრუნველყობა კომპიუტერის
 • კრიპტოგრაფია
 • უსაფრთხო ბრაუზინგი
 • ფიზიკური კომპიუტერის უსაფრთხოება
 • თანამშრომლებისთვის უსაფრთხო სისტემის შემუშავება
 • საკაბელო ქსელების უსაფრთხოება

მეორე ფაზა:

 • რისკის მენეჯმენტი
 • შეფასებები სისტემის
 • სისტემური პრობლემების შეფასება და აღმოფხვრა
 • ფაურვოლის მოდიფიკაცია
 • man in the middle attack-ის შეჩერება
 • SQL პრობლემების აღმოფხვრა
 •  mysql ბაზის კონტროლი და პრობლემატური საკითხების შეფასება
 • ანტივირუსების მოდიფიკაცია

მესამე ფაზა:

 • 2020 წლის სტატისტიკური შეფასება კიბერ თავდასხმის
 • გარემოფაქტორები რამაც შეიძლება დააზიანოს ვებ გვერდი თუ თქვენი კომპიუტერი
 • ბექდორების აღმოჩენა და აღმოფხვრა
 • ftp პორტის შესაძლო დაზიანების შეჩერება დროულად
 • პორტებზე თავდასხმის წინაპირობები
 • ფიზიკური შემხებლობა ჰაკერების თქვენს კომპიუტერთან
 • სოციალური ინჟინერიის პროფესიული პროგრამები რომელიც შესაძლოა დაბლოკილი იქნენ
 • დაცული ძიება ვებ ბრაუზერებში

მეოთხე ფაზა:

 • ტელნეტი გამოყენებასთნ დაკავშირებული რისკები
 • HTTP სერვერთან დაკავშირებული პრობლემები რომელიც შესაძლოა ჰაკერმა გამოიყენოს
 • მოდემის და როუტერის გამოყენება თანხვედრაში (დიდ კორპორაციაში)
 • DNS სერვერის დაცვა ჰაკერების თავდასხმისგან
 • ჰაკერების ფიზიკური შეტევა RAM-ზე
 • DOS შეტევის ამოცნობა და დაბლოკვა
 • DDOS შეტევისგან თავის დაცვა

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა უნივერსალური ცოდნია აკადამია UNIKO-ს ინგლისურ-ქართული საერთაშორისო სერთიფიქატი.

რეგისტრაცია