×

ინგლისური ენა ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის

ინგლისური ენის კურსი არის უფრო მეტი ვიდრე ენის სწავლა.

ეს არის ადამიანებთან კომუნიკაციის და განვითარების შესაძლებლობა.

ამ ყველაფერში UNIKO-ს მაღალკვალიფიციური ინგლისურის პედაგოგები დაეხმარებათ თქვენს შვილებს.

წარჩინებულ მოსწავლეებს UNIKO შესაძლებლობას აძლევს, მონაწილეობა  მიიღონ ლონდონის  გაცვლით სასწავლო პროგრამებში.
UNIKO არევე გასცემს TOEFL საერთაშორისო სერტიფიკატს.


თვენი შვილი გაივლის ტესტირება და შედეგების მიხწდვით დაიწყებს შესაბამის დონის შესწავლას.

გაკვეთილები მიმდინარეობს ძალიან საინტერესოდ და მრავალფეროვნად.

ინგლისური ენის გაკვეთილზე თქვენი შვილი ისწავლის:

 • კითხვა
 • წერა
 • გრამატიკას
 • საუბარ
 • მოსმენა

ინგლისური ენის კურსი შედგება 6 ეტაპისგან:

A1 – A2 დონეებზე შეისწავლება წერა-კითხვა, გრამატიკის საფუძვლები, სიტყვების სწორი გამოთქმა, მარტივი წინადადებების შედგენა-გამოყენება და ელემენტალურ დონეზე საუბარი.

B1 – B2 დონეებში შედის გრამატიკის საფუძვლიანად შესწავლა, პრესისა და მედიის აღქმა-გაანალიზება და თარგმნა, დიალექტების დახვეწა
.

C1 – C2 დონეების გავლით შეგეძლებათ პროფესიონალურ დონეზე ინგლისურად საუბარი, რთული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დახვეწა, დიალოგებისა და ტექსტების თარგმნა.


ჩვენი უპირატესობა:

 • მაღალკვალიფიციური და მრავაწლიანი გამოცდილების მქონე პედაგოგები
 • ხარისხიანი ცოდნის მიღება
 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი
 • ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური კურსები
 • კურსები ტარდება ონლიან და პირისპირ


კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა უნივერსალური ცოდნია აკადამია UNIKO-ს ინგლისურ-ქართული საერთაშორისო სერთიფიქატი.

რეგისტრაცია