×

ფრანგული ენა

აკადემია UNIKO გთავაზობთ ფრანგული ენის შემსწავლელ კურსებს, DELF და TCF პროგრამაში მომზადებას. კურსი გათვლილია ნებისმიერი მსურველისთვის, მათ შორის აბიტურიენტებისთვისაც. პროფესიონალი პედაგოგები კომფორტულ გარემოში იზრუნებენ თქვენს მაღალ კვალიფიკაციაზე. 

ფრანგული ენის კურსი შედგება 6 ეტაპისგან:

A1 – A2 დონეებზე შეისწავლება წერა-კითხვა, გრამატიკის საფუძვლები, სიტყვების სწორი გამოთქმა, მარტივი წინადადებების შედგენა-გამოყენება და ელემენტალურ დონეზე საუბარი.

B1 – B2 დონეებში შედის გრამატიკის საფუძვლიანად შესწავლა, პრესისა და მედიის აღქმა-გაანალიზება და თარგმნა, დიალექტების დახვეწა
.

C1 – C2 დონეების გავლით შეგეძლებათ პროფესიონალურ დონეზე ფრანგულად საუბარი, რთული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დახვეწა, დიალოგებისა და ტექსტების თარგმნა.


ფრანგული ენის კურსის გავლით მოგეცემათ შესაძლებლობა:

 • გაიღრმავოთ ცოდნის დონე;
 • ისაუბროთ ფრანგულ ენაზე;
 • გააგრძელოთ სწავლა უცხოეთში;
 • გაიზარდოთ, როგორც პროფესიონალი;
 • იპოვოთ სასურველი საქმიანობა;
 • გაიუმჯობესოთ მატერიალური მდგომარეობა.

ჩვენი უპირატესობა:

 • მაღალკვალიფიციური და მრავაწლიანი გამოცდილების მქონე პედაგოგები
 • ხარისხიანი ცოდნის მიღება
 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი
 • ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური კურსები
 • კურსები ტარდება ონლიან და პირისპირ

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა უნივერსალური ცოდნია აკადამია UNIKO-ს ინგლისურ-ქართული საერთაშორისო სერთიფიქატი. ასევე გაიცემა თარჯიმანის სერტიფიკატი

რეგისტრაცია