×

ფარმაცია 
პრაქტიკა
PSP სტაჟირება, დასაქმებით

UNIKO გთავაზობთ ფარმაციის 4 თვიან კურსს.
კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც უნდა ამ სფეროში მუშაობა.

ფარმაციის კურსი ასევე ეხმარება არსებულ ფარმაცევტებს გადამზადებაში და კვალიფიკაციის ამაღლებაში.
საუკეთესო კურსდამთავრებულს აკადემია UNIKO დაეხმარება დასაქმებაში.

ფარმაციის კურს უძღვემა მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დედაგოგი პედაგოგი იამზე გობეჯიშვილი  


კურსის გავლით მოგეცემათ შესაძლებლობა:

 • გაიაროთ უფასო სტაჟირება აფთიაქში;
 • იპოვოთ სასურველი საქმიანობა;
 • გაიღრმავოთ ცოდნის დონე;
 • აიმაღლოთ კვალიფიკაცია;
 • განვითარდეთ, როგორც პროფესიონალი;
 • გაიუმჯობესოთ მატერიალური მდგომარეობა;

ფარმაციის კურსი მოიცავს ორ საფეხურს:

1. სალექციო კურსი - მსმენელები გაეცნობიან აფთიაქის სტრუქტურას და ფარმაკოლოგიას კლინიკური ფარმაციით. ლექციებს წაიკითხავენ სამედიცინო უნივერსიტეტის ლექტორები. კურსის ხანგრძლივობა არის 2 თვე (24 ლექცია).

2. პრაქტიკული კურსი - მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას აფთიაქებში. ადგილზე გაეცნობიან წამლებს და შეისწავლიან სააფთიაქო კომპიუტერულ პროგრამას. სტაჟირება ასევე გულისხმობს ოპერატორისა და მენეჯერის სააფთიაქო პროგრამების შესწავლას. კურსის ხანგრძლივობა არის 1 თვე სრული დატვირთვით, დილის 11სთ-დან საღამოს 5სთ-მდე.

ფარმაცევტთა კურსის მსმენელები პრაქტიკას გაივლიან
სხვადასხვა სააფთიაქო ქსელებში:

 • PSP
 • AVERSI
 • NeoFarm
 • IMPEX
 • GPC

აკადემია UNIKO-ს  წარმატებას ხელს უწყობს:

 • მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
 • მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
 • აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
 • ინტერაქტიული გაკვეთილები;
 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;
 • ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.

პრაქტიკის გავლა შესაძლებელია როგორც თბილისში (საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით), ასევე თბილისს გარეთ: რუსთავში, გორში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ზუგდიდში.
კურსდამთვრებულები გაივლიან ტესტირებას. ამის შედეგად აიღებენ ორენოვან სერთიფიკატს, პრაქტიკის ცნობას და სარეკომენდაციო წერილს დასაქმებისთვის. რეგისტრაცია